Danh Mục
G-Switch 2
Luyen Game Icon
G-Switch 2
G-Switch 2
G-Switch 2
by Serius Games

G-Switch 2

Lật trọng lực để tiếp tục tiến về phía trước trong G-Switch 2! Phần tiếp theo của tương lai này cho phép bạn cạnh tranh với 7 người chơi khác trên cùng một thiết bị. Nhiệm vụ của bạn là chạy, lật và nhảy xa hơn mọi người khác. Tiếp tục chuyển hướng của trọng lực!


Giới thiệu về người tạo:
G-Switch 2 được tạo bởi Serius Games, người tạo đằng sau G-Switch 1 G-Chuyển 3 .

Bình Luận