Danh Mục
Jumphobia
Luyen Game Icon
Jumphobia
Jumphobia
Jumphobia
by Wix Games

Jumphobia

Jumphobia là một trò chơi platformer, nơi bạn tự động nhảy khi đối mặt với một cạnh. Trò chơi có hơn 250 phòng trải rộng trên 25 cấp độ. Nếu bạn có thể hoàn thành trò chơi đầy đủ, có một nhà sản xuất cấp độ tuyệt vời trong đó bạn có thể tạo cấp độ của riêng mình và tải chúng lên cho những người chơi khác chơi! Trò chơi có một số câu đố thông minh và nền tảng để mọi cấp độ đều cảm thấy mới mẻ. Bạn có thể hoàn thành mọi cấp độ? Hay bạn sẽ bắt đầu tạo cấp độ của riêng mình cho cộng đồng chơi?

Điều khiển:

Di chuyển - mũi tên lên  
Đặt lại điểm kiểm tra cuối cùng - nhấn R  
Đặt lại phòng - giữ R  
Bắn - z  
Chuyển vũ khí - x

Giới thiệu về người tạo:

Jumphobia được tạo bởi Wix Games. Wix Games được biết đến với loạt trò chơi Duck Life và các trò chơi như Ant Art Tycoon!

Chơi trên ứng dụng

Google Play Store Apple Store

Bình Luận