Danh Mục
Klondike Solitaire
Luyen Game Icon
Klondike Solitaire
Klondike Solitaire
Klondike Solitaire
by

Klondike Solitaire

Chồng các thẻ chơi trước khi hết thời gian! Phiên bản Klondike Solitaire này có tính năng rút thẻ 1 thẻ ở chế độ 3D. Mục tiêu là xếp mọi bộ đồ theo thứ tự, từ Ace đến King. Đầu tiên, bạn phải sắp xếp các thẻ không khớp với các màu xen kẽ!

Bình Luận