Danh Mục
Kogama: GT Zoo!
Luyen Game Icon
Kogama: GT Zoo!
Kogama: GT Zoo!
Kogama: GT Zoo!
by

Kogama: GT Zoo!

Khám phá quá khứ, hiện tại và tương lai trong Kogama: GT Zoo! Trò chơi ảo này cho phép bạn tiếp tục phiêu lưu trong các triển lãm 3D. Bạn có thể nhập các cổng ma thuật để du hành ngược thời gian và tương tác với các nhân vật lịch sử. Tìm các cổng trò chơi để hoàn thành các thử thách Kogama khác!

Bình Luận