Danh Mục
Laaaava.io
Luyen Game Icon
Laaaava.io
Laaaava.io
Laaaava.io
by

Laaaava.io

Đừng rơi vào hố dung nham! Trò chơi nhiều người chơi này thách thức bạn sống sót qua một ngọn núi lửa đang hoành hành. Bạn có thể nảy lên trên các quả bóng khác để sống sót. Tham gia cùng bốn người chơi khác và tránh xa magma trong Laaaava.io!

Bình Luận