Lordz.io

Phát triển bởi Spinbot

Tiêu diệt quân đội đối thủ trong Lordz.io! Tuyển dụng binh lính, cung thủ để phát triển quân đội của bạn. Trong Lordzio, rồng có thể bảo vệ bạn khỏi hàng loạt kẻ tấn công. Tiêu diệt các đơn vị gần đó và thu thập đá quý chiến trường. Bạn có thể trở thành vua trong Lordz io: Chiến tranh thời trung cổ trực tuyến!

Bình luận về trò chơi này