Danh Mục
Mahjong
Luyen Game Icon
Mahjong
Mahjong
Mahjong
by Playtouch

Mahjong

Mahjohng là một trò chơi dựa trên gạch thường được chơi bởi bốn người chơi với một bộ 144 gạch dựa trên các ký tự và biểu tượng của Trung Quốc.

Ghép các ô để giải các câu đố Mahjong cổ điển. Bạn chỉ có thể loại bỏ các ô chưa được phát hiện miễn phí ở ít nhất một mặt. Quét từng bố cục bảng để khớp các chữ cái, số và hình dạng. Vì không có giới hạn thời gian, bạn có thể chơi theo tốc độ của riêng mình.

Trên Poki, chúng tôi có toàn bộ lựa chọn Trò chơi Mahjong .

Bình Luận