Danh Mục
Mahjong Master 2
Luyen Game Icon
Mahjong Master 2
Mahjong Master 2
Mahjong Master 2
by GamePix

Mahjong Master 2

Trò chơi ghép gạch này đã tồn tại lâu hơn so với máy tính cá nhân - nhưng nó chỉ trong thời đại kỹ thuật số mà nó đã trở thành một hit toàn cầu. Trong phiên bản này của trò chơi, bạn cần xóa gạch khỏi bảng, hai lần hai. Chỉ có các khối gạch miễn phí miễn phí ở rìa của một lớp có thể được khớp và nếu chúng được phủ một phần, chúng sẽ không miễn phí! Trong Mahjong Master 2, bạn hoàn thành một loạt các bảng có độ phức tạp khác nhau, bắt đầu với những bảng đơn giản nhất. Nếu bạn bị mắc kẹt, hãy đợi một lát và bạn sẽ nhận được một gợi ý ở dạng hai ô nhấp nháy.

Bình Luận