Danh Mục
Money Movers 3
Luyen Game Icon
Money Movers 3
Money Movers 3
Money Movers 3
by Flazm

Money Movers 3

Lập nhóm với con chó bảo vệ của bạn, và bắt giữ những tên cướp! Trong Money Movers 3, bạn phải phục hồi mọi túi tiền mặt bị đánh cắp. Bạn có thể ra lệnh cho Rottweiler đáng tin cậy của bạn để dọa từng tên tội phạm. Bộ đôi chống tội phạm phải giúp nhau ngăn chặn mọi tên trộm!

Bình Luận