Danh Mục
MonsterJong
Luyen Game Icon
MonsterJong
MonsterJong
MonsterJong
by GamePix

MonsterJong

MonsterJong là một phiên bản thú vị của trò chơi bảng gỗ truyền thống, mục đích của trò chơi rất đơn giản - tất cả những gì bạn cần làm là dọn sạch lũ quái vật khỏi bảng bằng cách tìm các cặp khớp. Nếu bạn ghép các ô sáng trên đường đi, bạn sẽ nhận được các phần thưởng để tăng điểm của mình. Nếu bạn gặp khó khăn và có thể ghép các ô phù hợp, hãy sử dụng nút Shuffle để được trợ giúp. Khi bạn vượt qua các cấp độ, nó trở nên phức tạp và phức tạp hơn, vì vậy bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ để đánh bại đồng hồ. Trên LuyenGame, MonsterJong miễn phí và được bỏ chặn trong HTML5, vì vậy bạn có thể chơi trên mọi thiết bị hoặc trình duyệt. Chơi MonsterJong ngay bây giờ trên LuyenGame!

Bình Luận