Danh Mục
Parking Fury 3D: Beach City
Luyen Game Icon
Parking Fury 3D: Beach City
Parking Fury 3D: Beach City
Parking Fury 3D: Beach City
by Brainsoftware

Parking Fury 3D: Beach City

Parking Fury 3D đã trở lại với phần khác trong serie. Beach City lấy bối cảnh cho trò chơi đỗ xe này. Thực hành kỹ năng đỗ xe của bạn và đảm bảo không va vào xe ô tô xung quanh, nếu không cảnh sát sẽ giúp bạn! Có 10 cấp độ để hoàn thành trong phần này, sau đó bạn mở khóa chế độ chuyển vùng miễn phí. Bạn có phải là anh hùng đỗ xe không?  

Cách chơi:

Lái xe - phím mũi tên
Nhập xe - ctrl
Thay đổi camera - c

Giới thiệu về người tạo:

Brainsoftware đã tạo ra chuỗi Bãi đậu xe cũng chứa Bãi đậu xe 3D: Kẻ trộm đêm , Đỗ xe Fury 3D: Thợ săn tiền thưởng và trường học cũ Bãi đậu xe Fury 3D .

Bình Luận