Danh Mục
Penguin Jump
Luyen Game Icon
Penguin Jump
Penguin Jump
Penguin Jump
by Arcademics

Penguin Jump

Penguin Jump là một trò chơi toán học nơi bạn giải các câu hỏi nhân bằng cách nhấp vào câu trả lời đúng trên băng. Một khi bạn trả lời đúng, chim cánh cụt của bạn sẽ nhảy sang câu hỏi tiếp theo. Tiếp tục giải quyết các câu hỏi cho đến khi bạn đạt được kết thúc. Trò chơi có nhiều người chơi, vì vậy hãy đảm bảo bạn nhanh nhất có thể trong việc giải quyết các câu hỏi. Bạn sẽ trở thành bậc thầy Penguin Jump chứ?  

Điều khiển:

Trả lời câu hỏi - nhấp chuột

Giới thiệu về người tạo:

Penguin Jump được tạo bởi Arcademics. Chúng được biết đến với các trò chơi toán học như Grand-Prix và Divison Derby, cả hai đều có thể chơi trên Poki!

Bình Luận