Danh Mục
Pixel Gun Apocalypse 5
Luyen Game Icon
Pixel Gun Apocalypse 5
Pixel Gun Apocalypse 5
Pixel Gun Apocalypse 5
by Mentolatux

Pixel Gun Apocalypse 5

Giết mọi nhân vật Minecraft nguy hiểm! Bạn có thể cạnh tranh trong các trận chiến Team Deathmatch, Free-for-All và Zombie trong Pixel Gun Apocalypse 5. Tham gia đơn vị Mercenary và bắn AK47 của bạn để đánh bại đội SWAT. Chiến đấu trong bản đồ Đế chế, Hangar và Mái vòm!

Bình Luận