Danh Mục
Pixel Warfare 5
Luyen Game Icon
Pixel Warfare 5
Pixel Warfare 5
Pixel Warfare 5
by Angel Iliev Hrisimov

Pixel Warfare 5

Giết đối thủ đáng gờm của bạn trong Pixel Warfare 5! Trò chơi bắn súng 3D này cho phép bạn cạnh tranh trong các chế độ Team Deathmach, Solo Deathmatch và Zombie. Chọn một căn phòng chứa đầy các đối thủ khác, hoặc bắt đầu trận đấu tùy chỉnh của riêng bạn. Đừng để bất cứ ai bắt bạn trong crosshairs của họ!

Bình Luận