Danh Mục
Poki Spider Solitaire
Luyen Game Icon
Poki Spider Solitaire
Poki Spider Solitaire
Poki Spider Solitaire
by

Poki Spider Solitaire

Sắp xếp bộ bài để giành chiến thắng trong Poki Spider Solitaire! Bạn có thể chơi trò chơi bài solo này với một, hai hoặc bốn bộ quần áo. Mục tiêu là sắp xếp các thẻ trong mỗi bộ đồ. Khi bạn sắp xếp một cách hợp lý một chồng từ King đến Ace, nó sẽ đi vào đống chiến thắng!

Bình Luận