Danh Mục
Rescue Six
Luyen Game Icon
Rescue Six
Rescue Six
Rescue Six
by Y8

Rescue Six

Giải phóng con tin trong nhà khỏi tay khủng bố. Trách nhiệm của bạn là dọn dẹp nhà cửa và khu phố, khỏi bọn khủng bố mà cư dân giữ chúng làm con tin. Vì vậy, sử dụng tất cả các vũ khí và đạn có sẵn và kết thúc nhiệm vụ, làm cho mọi người tự do.

Bình Luận