Danh Mục
Rolling City
Luyen Game Icon
Rolling City
Rolling City
Rolling City
by Y8

Rolling City

Thành phố lăn là một trò chơi rất giống với Hole.io. Lần này, bạn đã thắng được chơi như một lỗ đen, nhưng bạn sẽ điều khiển một quả bóng sẽ lăn trên các vật thể riêng lẻ. Lúc đầu, bạn sẽ có thể lăn qua những vật thể nhỏ nhất, nhưng khi bạn tiến bộ, bạn sẽ sớm phát triển kích thước và do đó bạn sẽ có thể lăn qua đèn, ô tô và các tòa nhà. Bên cạnh đó, bạn nên cố gắng trở thành người bóng nhanh nhất, vì kẻ thù của bạn có thể nhanh hơn bạn. Mục tiêu của trò chơi là lên đỉnh các bảng lãnh đạo và kết thúc trò chơi. Bạn sẽ có thể giành chiến thắng?

Bình Luận