Danh Mục
Shift Run
Luyen Game Icon
Shift Run
Shift Run
Shift Run
by Y8

Shift Run

Shift Run là trò chơi siêu gây nghiện thú vị. Chỉ cần nhấp để điều chỉnh góc và hướng dịch chuyển, khái niệm gây nghiện mới. Vui chơi với Run, Jump, roll, Skater, Make Stunts. Cách chơi: Nhấp và giữ nút chuột trái để chơi trò chơi.

Bình Luận