Danh Mục
Skating Hero
Luyen Game Icon
Skating Hero
Skating Hero
Skating Hero
by GamePix

Skating Hero

Mang giày trượt, đi băng và thể hiện kỹ năng trượt băng Olympic của bạn với Skating Hero. Bạn cần chọn anh hùng của mình và sau đó cạnh tranh qua ba sự kiện trượt băng nghệ thuật. Bạn sẽ cần nhấn các mũi tên khi màn hình yêu cầu bạn thực hiện một số động tác giết người. Càng gần với sự hoàn hảo bạn nhận được, bạn càng nhận được nhiều điểm. Vào cuối mỗi sự kiện, bạn cũng có thể nâng cấp khả năng trượt băng anh hùng của bạn để giúp bạn sắp xếp thời gian. Anh hùng trượt băng là một bài kiểm tra tuyệt vời về phản xạ của bạn và giờ đây, nó hiện có sẵn không bị chặn trong HTML5. Trên LuyenGame, bạn thậm chí có thể chơi miễn phí. Chơi Skating Hero ngay bây giờ trên LuyenGame!

Bình Luận