Danh Mục
Skribbl.io
Luyen Game Icon
Skribbl.io
Skribbl.io
Skribbl.io
by ticedev

Skribbl.io

Vẽ và đoán những từ bí mật trong Skribbl.io! Trò chơi tư duy này cho phép bạn chơi Pixi với bạn bè. Khi bạn là nghệ sĩ, bạn có thể sử dụng các màu sắc khác nhau để vẽ đầu mối. Sau đó, mọi người sẽ cố gắng đoán những gì trong hình!

Bình Luận