Skribbl.io

Phát triển bởi ticedev

Vẽ và đoán những từ bí mật trong Skribbl.io! Trò chơi tư duy này cho phép bạn chơi đoán từ với bạn bè. Khi bạn là nghệ sĩ, bạn có thể sử dụng các màu sắc khác nhau để vẽ đầu mối. Sau đó, mọi người sẽ cố gắng đoán những gì trong hình!

Bình luận về trò chơi này