Danh Mục
Splix.io
Luyen Game Icon
Splix.io
Splix.io
Splix.io
by Jesper the End

Splix.io

Thu thập dữ liệu trên toàn thế giới và nắm bắt mọi khối! Splix.io đưa bạn chống lại những con rắn khác trong trò chơi thống trị cuối cùng. Trong trận chiến nhiều người chơi này, nhiệm vụ của bạn là lấp đầy toàn bộ lưới bằng màu của bạn. Bạn có thể bẫy bất kỳ khu vực miễn phí nào để biến nó thành của riêng bạn. Nếu bất cứ ai chạm vào dấu vết hiện tại của bạn, bạn sẽ mất ngay lập tức. Mọi con rắn đều muốn chiếm được nhiều đất hơn và vào vị trí đầu tiên. Hãy thông minh và cẩn thận để vượt qua các phần mới của thế giới mà không bị ảnh hưởng!

Giới thiệu về người tạo:

Pelican Party là sự hợp tác của hai anh chàng người Hà Lan có trụ sở tại Rotterdam, Hà Lan. Họ cũng đã tạo Nugget Royale Ducklings.io .

Bình Luận