Danh Mục
Streets of Anarchy: Fists of War
Luyen Game Icon
Streets of Anarchy: Fists of War
Streets of Anarchy: Fists of War
Streets of Anarchy: Fists of War
by Poison Games

Streets of Anarchy: Fists of War

Các đường phố đã rơi vào hỗn loạn và chỉ có Crime Fighter mới có thể cứu được ngày! Đánh bại những sinh vật tà ác muốn gây ra khủng bố và hủy diệt trong thành phố để tiến lên từ cấp này sang cấp khác. Tìm vũ khí ẩn nấp trên đường phố để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ. Đá, đấm và nhảy theo cách của bạn đến nơi an toàn và cứu thành phố cho mọi người!

Cách chơi:

Phím mũi tên - Di chuyển
Khoảng trắng - Nhảy
Z và X - Tấn công
C - Bảo vệ
P - Tạm dừng

Giới thiệu về người tạo:

Trò chơi chiến đấu này được Poison Games tạo ra cho Poki .

Bình Luận