Danh Mục
Surviv.io
Luyen Game Icon
Surviv.io
Surviv.io
Surviv.io
by Nick and Justin

Surviv.io

Giết mọi kẻ thù trong Surviv.io! Trò chơi nhiều người chơi này dám cho bạn trở thành người lính Survivio cuối cùng trên chiến trường. Bạn có thể nhặt vũ khí chết người và các gói y tế cứu sinh trong chiến tranh. Tạo nhóm sát thủ của riêng bạn, hoặc tiến hành chiến tranh trong Surviv io!

Bình Luận