Tập đánh máy

Phát triển bởi 10fastfingers

Kiểm tra tốc độ đánh máy của bạn. Chỉ cần gõ và xem bạn đánh máy nhanh như thế nào

Bình luận về trò chơi này