Danh Mục
Tap-Tap Shots
Luyen Game Icon
Tap-Tap Shots
Tap-Tap Shots
Tap-Tap Shots
by QKY Games

Tap-Tap Shots

Nhấn vào đây để ném bóng rổ và ghi bàn! Trò chơi thể thao này thách thức bạn để chìm bóng vào rổ. Nếu bạn ghi nhiều lần liên tiếp, bạn sẽ thắp bóng lên lửa. Tiếp tục chụp cho đến khi hết thời gian trong Tap-Tap Shots!

Bình Luận