Danh Mục
TenTrix
Luyen Game Icon
TenTrix
TenTrix
TenTrix
by Lizard

TenTrix

Sắp xếp các mảnh Tetris để tạo thành các cột và hàng đầy đủ! Trò chơi khối này thách thức bạn sắp xếp 10 mảnh để ghi điểm. Trong TenTrix, bạn không phải chờ đợi một số phần nhất định được thả. Đơn giản chỉ cần đặt bất kỳ cụm trên bất kỳ không gian miễn phí!

Bình Luận