Danh Mục
Throne Defender
Luyen Game Icon
Throne Defender
Throne Defender
Throne Defender
by Y8

Throne Defender

Throne Defender là một trò chơi chiến lược đòi hỏi người chơi phải xây dựng căn cứ của riêng mình bằng cách sử dụng các tài nguyên có sẵn từ các nhà sưu tập và lợi ích từ việc tấn công kẻ thù. Bảo vệ và nâng cấp căn cứ của bạn.

Bình Luận