Danh Mục
Tiny Boxes
Luyen Game Icon
Tiny Boxes
Tiny Boxes
Tiny Boxes
by GamePix

Tiny Boxes

Tiny Box đơn giản và bổ ích như những người đánh đố có được. Mục đích của trò chơi là kết nối các khối cùng màu với nhau theo hàng và cột từ ba trở lên. Kéo chuột trên một khối để di chuyển nó dọc theo. Trao đổi các khối màu khác nhau xung quanh theo cách này, quá. Hoàn thành mỗi thử thách trong một vài động tác có thể sẽ giúp bạn đạt điểm cao nhất. Hoàn thành một cấp độ có ít hơn ba sao và điều đó có nghĩa là bạn có thể thực hiện mọi thứ theo một cách khác hiệu quả hơn. Hãy thử nghĩ về nơi các khối sẽ rơi xuống, và chú ý đến bộ đếm di chuyển ở phía trên màn hình.

Bình Luận