Danh Mục
Tom & Jerry Mouse Maze
Luyen Game Icon
Tom & Jerry Mouse Maze
Tom & Jerry Mouse Maze
Tom & Jerry Mouse Maze
by GamePix

Tom & Jerry Mouse Maze

Trong Tom and Jerry: Mouse Maze, bạn cần hướng dẫn Jerry qua mê cung để anh ta có thể thu thập tất cả các loại phô mai đỏ lớn mà anh ta khao khát! Tuy nhiên, điều đó không đơn giản như vẻ ngoài của bạn - bạn sẽ cần tránh các bẫy và sự cố tràn dầu xuất hiện trên đường đi. Ồ, và có một người khác anh ta cần tránh - Tom! Khi anh ta xuất hiện, bạn có thể trốn đằng sau những chiếc bình hoặc dịch chuyển đến một địa điểm khác để trốn thoát. Bạn sẽ cạnh tranh cho ba ngôi sao ở mỗi cấp độ và bạn có thể chơi đi chơi lại để làm chủ tất cả. Mỗi cấp độ đặt ra một thử thách khác nhau và bạn sẽ thích thử nghiệm các kỹ năng của mình trong môi trường xung quanh giống như mê cung. Chơi mê cung chuột Tom và Jerry ngay bây giờ trên LuyenGame!

Bình Luận