Danh Mục
Waffle Words
Luyen Game Icon
Waffle Words
Waffle Words
Waffle Words
by GamePix

Waffle Words

Với Waff Words, bạn có hai phút để soạn càng nhiều từ càng tốt bằng cách sử dụng một bộ gạch. Để soạn một từ, tất cả những gì bạn cần làm là nhấp qua hàng chữ tạo ra từ đó. Với mỗi từ bạn tìm thấy, bạn sẽ nhận được một số điểm. Từ càng dài và chữ càng hiếm thì số điểm bạn nhận được càng cao. Bạn rất thích cách chơi trò chơi đơn giản và bạn sẽ muốn thử lại nhiều lần để đánh bại số điểm cao của mình. Waff Words có sẵn được bỏ chặn trong HTML5 - và bất kỳ trình duyệt hoặc thiết bị nào bạn sử dụng, nó đều dễ chơi miễn phí trên LuyenGame. Chơi Waff Words ngay bây giờ trên LuyenGame!

Bình Luận