Danh Mục
Warzone Mercenaries
Luyen Game Icon
Warzone Mercenaries
Warzone Mercenaries
Warzone Mercenaries
by Y8

Warzone Mercenaries

Là một người lính dũng cảm, bạn phải chứng minh điều đó bằng cách tham gia một cuộc chiến. Họ chiếm được căn cứ của chúng tôi và chúng tôi phải xóa nó. Giết tất cả kẻ thù lảng vảng xung quanh và trở thành một người lính thông minh. Bạn có thể sử dụng xe tăng để gây sát thương lớn cho chúng.

Bình Luận