Danh Mục
Winter Clash 3D
Luyen Game Icon
Winter Clash 3D
Winter Clash 3D
Winter Clash 3D
by Freeway Interactive

Winter Clash 3D

Đặc biệt cho mùa Giáng sinh, Freeway Interactive đã tạo ra Phiên bản mùa đông này của loạt game Clash 3D nổi tiếng. Hóa trang thành ông già Noel hoặc một trong những Yêu tinh và đi tiếp trong đội tử thần này.

Cách chơi:

Di chuyển - WASD
Crouch - C
Bắn - LMB
Thu phóng - Nhân dân tệ

Giới thiệu về người tạo:

Freeway Interactive đã tạo Winter Clash 3D. Đây là phần tiếp theo trên a.o. Subway Clash 3D , Farm Clash 3D Sân bay Clash 3D .

Bình Luận