Danh Mục
Word Up
Luyen Game Icon
Word Up
Word Up
Word Up
by GamePix

Word Up

Đối mặt với một lưới đầy các chữ cái, nhiệm vụ của bạn là nhấp và tạo ra càng nhiều từ càng tốt trong khung thời gian được chỉ định. Bạn cũng sẽ có thêm những thách thức, chẳng hạn như xóa một số hàng hoặc cột nhất định, nhưng bạn có thể thu thập các thẻ thưởng cung cấp trợ giúp - và những từ bạn tạo ra càng lâu, điểm kết hợp của bạn càng tốt. Gạch màu xanh hiển thị các từ bạn làm và màu cam được tận dụng miễn phí, nhưng bạn đã giành được thời gian để tham khảo từ điển, vì vậy hãy suy nghĩ kỹ! Không bị chặn và chơi miễn phí, Word Up gây nghiện thú vị với khuynh hướng giáo dục. Chơi Word Up ngay trên LuyenGame!

Bình Luận