Danh Mục
WorldZ
Luyen Game Icon
WorldZ
WorldZ
WorldZ
by Vasiliy Brezhnev

WorldZ

Giết zombie tiêu diệt trong WorldZ! Trò chơi bắn súng khủng khiếp này đưa bạn vào Zombie Land. Nhiệm vụ của bạn là sống sót giữa những xác sống. Người cảnh sát sinh ra với súng và đạn, trong khi người nông dân chỉ có một công cụ. Đối đầu trong chế độ Deathmatch!

Bình Luận